KOMPÁNIA OMNIGLOTTI

Dátum: od 20.09.2023 do 31.7.2024

Počet ateliérov: 30

Maximálný počet účastníkov: 12

Kde: Balanstrasse 111 Mnichov

Kedy : Stredy 16:15 - 17:45 (okrem prázdnin)

Vypredané

Naša detská divadelná Kompania je úspešný spôsob výuky cudzích jazykov vytvorený renomovanými jazykovými a divadelnými pedagógmi.

Cieľom je aplikovať slovenský jazyk prostredníctvom divadla a prezentovať̌ predstavenie.

V roku 2024 kandidujeme stať sa hosťami festivalu, v rámci ktorého by sme vystúpili na krajskej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti  Košického kraja pod názvom Festival Umenia Muzy Kosice 2024 ! Aktívne vystupujeme aj pred nemeckým publikom, aby sme dôstojne prezentovali  Slovensko ako krajinu s vysokou kultúrnou úrovňou.

Učastníci čerpajú́ z vlastnej fantázie a pod taktovkou pedagóga si tvoria vlastný scenár. Predstavenie je koncipované kolektívne, tak aby vyhovovalo všetkým typom charakterov, od extrovertov až̌ po tých najtichších a všetkým úrovniam slovenčiny. Skúsená divadelná pedagogička a režisérka Tatiana Timková, určí aká rola dieťaťu „sadne“ natoľko, že ho bude motivovať v hraní a vyjadrovaní sa a kreativite. Všetky deti jednoznačne nadobúdajú́ sebavedomie pri vystupovaní́ pred publikom a naučia sa, ako efektívne memorizovat texty, čo uplatnia taktiež každodenne v škole. Ich jazyková úroveň sa zvýši (nevyhýbame sa ani žargónu, aby deti nepoznali len akademickú slovenčinu) a v prípade, že odmietali komunikovať v slovenčine, prejdú vďaka entuziazmu z hrania na aktívnu komunikáciu.

Nuž a samozrejme nás neobchádzajú ani krásne nove priateľstvá či už detské, alebo tie dospelácke.

Umenie Slovenčiny v Mníchove.