Kompánia Omniglotti

Člen divadelnej kompánie Omniglotti je Omniglott.

Je to druh, ktorý ovláda alebo by chcel ovládať viacero jazykov, vyvíja sa v rámci viacerých kultúr a nepozná hranice, či už geografické, mentálne alebo tvorivé. Náš biotop je postavený na pilieroch tolerancie, otvorenosti a úcty k druhým, pričom naším hlavným dôvodom života je prispievať k pozitívnemu vývoju ľudstva prostredníctvom našich umeleckých diel.

Naše hry, filmy, piesne, to všetko sú spôsoby, ako sa vyjadriť k novým témam a povzbudiť našu spoločnosť k sebareflexii a zmene.

Skrátka patríme do prúdu „angažovaného divadla“.

Naše workshopy a školenia sú našimi nástrojmi, ktoré pomáhajú našim amatérskym študentom napredovať, či už osobne alebo profesionálne. Našimi pracovnými jazykmi sú momentálne francúzština, slovenčina a nemčina.

Zakladateľka Tatiana Timková je autorka, herečka, režisérka a divadelná pedagogička francúzsko-slovenského pôvodu, ktorá spája množstvo umelcov a spolupracovníkov po celom svete. Ved sa len pozrite na Svetovych Omniglotov.